Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
Krzysztof Chamot CYFRA VISION
zdjęcia przez Internet
fotobudka
A A A

Maskownica w wykonaniu amatorskim

Wykonanie precyzyjnej maskownicy środkami amatorskimi jest trudne. Nawet niektóre fabryczne maskownice nie wykazują w prakty­ce wymaganej dokładności (nierównoległość boków wybranego wy­cinka, nieostry kontur obrzeża itp.). Niemniej, można jednak same­mu, bądź z pomocą warsztatu mechanicznego, sporządzić względnie dokładnie pracującą maskownicę, różniącą się nieco od innych propo­nowanych amatorskich konstrukcji (rys Wielkość maskownicy, a tym samym jej poszczególnych elemen­tów, uzależniona jest oczywiście od przewidywanego rozmiaru wyko­nywanych powiększeń. Podstawą maskownicy, którą chcemy wykonać (przykładowo dla maksymalnego formatu powiększeń 18x24 cm), może być deska z suchego drewna, zabezpieczona od skręcania się poprzecznymi listwami, najlepiej przycięta odpowiednio z rysownicy szkolnej. Po­nieważ poprzeczka pod spodem rysownicy jest skośna - należy starannie wyrównać te skosy, aby zapewnić równoległość podstawy maskownicy do powierzchni deski powiększalnika. Opisywana maskownica w wykonaniu amatorskim różni się od fabrycznej tym, iż odchylaną ramkę tworzą dwie scalone kątownice: lewa - drewniana, prawa - metalowa, po której przesuwają się oprawione w uchwyty dwa sprężyste paski, wyznaczające format powiększenia. Dobrą drewnianą kątownice możemy zakupić w specjalistycznych sklepach z narzędziami rzemieślniczymi i zaadaptować do naszych celów. Możemy ją również zamówić u stolarza. Rzadko tylko uda się w dobrym domowym warsztacie wykonać kątownice przydatną do zastosowania w maskownicy. Szerokość ramion kątownicy ok. 4—5 cm, długość - zależna oczywiście od zamierzonej wielkości powiększeń (ale zawsze większa o szerokość ramienia kątownicy drewnianej i szerokość paska maskującego). Wewnętrzne wierzchnie krawędzie kątownicy drewnianej należy starannie skośnie spiłować, aby światło powiększalnika nie tworzyło półcienia na papierze założonym dc maskownicy, ostro rysując brzegi kadru. Kątownica prawa, tworząca „szynę" do przesuwu uchwytów pa­sków maskujących - to drut lub pręt żelazny albo mosiężny, zgięty pod kątem 90°, o średnicy tak dobranej, aby dał się z pewnym oporem wsunąć do bakelitowych grubościennych rurek - suwaków. Do tych uchwytów przyklejamy odpowiednim klejem paski celuloidowe lub gumolitowe, szerokości 3—3,5 cm, o starannie wyrównanych brzegach. Aby powiększyć powierzchnię sklejenia, tulejki bakelitowe spiłowuje-my z jednej strony na obwodzie. Jeśli zastosujemy paski maskujące z cienkiej blachy - wtedy i suwaki sporządzimy z metalu, a do nich przylutujemy starannie elementy maskujące. Jeśli paski będą z two­rzywa sztucznego przezroczystego, należy je podkleić od spodu czar­nym, nieprzenikliwym papierem. Jako dobre suwaki możemy zastosować oprawki radiowych wtyczek] (tzw. bananowych), po ewentualnym rozwierceniu otworu. Jeszczej lepsze są tulejki łączące dwa przewody zakończone wtyczkami. Są ta rurki o długości ok. 5 cm z tworzywa sztucznego. Wewnątrz takiefl tulejki tkwi druga - metalowa, wtopiona w masę. Po założeniu suwaków i sprawdzeniu ich przesuwu, kątowniee, metalową łączymy z drewnianą małymi uchwytami (na wkręty), a całą ramkę zawiaskami mosiężnymi z podstawą - tak, aby bez ruchów bocznych dawała się lekko odchylać z dołu do góry. Do ramioi kątownicy drewnianej przyklejamy dwie wąskie linijki z podziałki centymetrową, co ułatwi nam określenie formatu powiększenia. Nj deskę podstawy naklejamy arkusz białego kartonu, na którego gór­nym narożniku kreślimy tuszem kilka kątowych oznaczeń, określają; cych pozycję papieru w maskownicy w zależności od przewidywanego białego marginesu, jego szerokości.Maskownica o stałej wielkości obrazka Dla szybkiego wykonywania powiększeń w standardowych forma tach (np. 6x9,9x12,10x 14 cm) można łatwo wykonać samodzielni proste maskownice, pozwalające na uzyskanie białego obrzeża wokó powiększonego obrazka. Niestety, rozpowszechnionych za granicą fabrycznych metalowych maskownic, o których mowa, nie ma w na­szych sklepach Foto-Optyki. W wykonaniu amatorskim (rys. 102) będzie to odpowiednich rozmiarów podstawa z grubej sklejki, nakry­wana odchylaną na małych zawiaskach ramką. Ramkę tę możemy zrobić z podklejonej czarnym papierem płytki polistyrenowej lub po prostu ze sklejki, tylko cieńszej. Jej rozmiary powinny być nieco mniejsze od formatu papieru fotograficznego (zależnie od szerokości marginesu, jaki chcemy uzyskać). Na deskę podstawy naklejamy prostokątny biały kartonik wielkości papieru o standardowych roz­miarach, wyznaczy on dokładnie położenie papieru w maskownicy. Odchylana ramka, po jej opuszczeniu, zakryje brzegi podłożonego papieru światłoczułego, dając w efekcie po wywołaniu pozytywu biały margines. Krawędzie ramki należy opiłować skośnie, aby zarys obrze­ża był ostry. Opisaną maskownicę można oczywiście sporządzić z dowolnego materiału, pod warunkiem, aby górna jej część nie była przezroczysta, to znaczy, aby nie dopuściła białego światła rzutnika do obrzeża maskowanego papieru światłoczułego. Trudność stanowi zrobienie zawiasów maskownicy, gdy wykonana jest z tworzywa sztucznego. Dlatego łatwiej je zastąpić przylepcem lekarskim odpowiedniej szero­kości i długości.