Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
A A A

Przechowywanie papieru fotograficznego

Przechowywanie papierów fotograficznych w opakowaniach handlowych nie nastręcza żadnych trudności pod warunkiem, że opakowania te nie zostały naruszone. Nie nadają się one jednak do użytku w ciemni, gdzie normalnie powinien znajdować się cały asortyment papierów o różnych formatach i o różnych gradacjach, a nawet o różnych powierzchniach. skrzynkę, która zapewnia nie tylko dobry dostęp do róż­nych gatunków papieru podczas wykonywania powiększeń, ale równocześ­nie jest ona światłoszczelna, a więc gwarantuje dobre przechowanie otwar­tych opakowań bez obawy zaświetlenia papieru. nie wymaga wy­jaśnień. Do deski podstawy powiększalnika jest dobudowana skrzynka z dwiema szufladami: w dolnej znajdują się większe arkusze papieru, natomiast górna jest podzielona na mniejsze przedziały. Klapa z zakładką, zaopatrzona w zamek magnetyczny, zapewnia niezbędną światłoszczelność. Dobrze jest wnętrze skrzynki wykleić czarnym welurowym papierem! Przegródki w górnej szufladzie powinny być tak duże, aby można było łatwo uchwycić palcami arkusiki papieru. Aby otwieranie klapy przy zbyt silnym zamku magnetycznym nie powodowało wstrząsów powiększalnika (nieostre powiększenia), podczas wykonywania powiększeń można osłabić działanie magnesu przez wsunięcie pod klapę pasków papieru.Specjalną uwagę należy poświęcić przechowywaniu butelek z chemikalia­mi. Proste, a przez to oszczędne, jeśli idzie o miejsce, rozwiązanie zapro­ponowano na . Wysokość dolnej przegródki walizki należy dobrać odpowiednio do wysokości największej z posiadanych butelek tak, aby pozostała nad nią tylko minimalna przestrzeń (0,5-5-1 mm). Przy mniejszych butelkach zakłada się deseczki pośrednie. W ten sposób wykorzystuje się równocześnie cenną przestrzeń. Na dolnej desce ramy umieszcza się listwy odpowiednio do średnicy butelek, przez co ustala się położenie butelek. Przednia listwa jest utrzymywana na miejscu przez zawiasy; można ją zaryglować za pomocą kołków. Teraz nieco o instalacji elektrycznej. Przyrządy elektryczne można łączyć z walizką najlepiej za pomocą wtyczki żelazko we j, której gniazdko wpu­szcza się w jedną z bocznych desek ramy, i przewodu podłączeniowego. W walizce gniazdko to łączymy do gniazdka podtynkowego oraz dwu wy­łączników, które pozwalają niezależnie włączać i wyłączać lampy ciem­niową LC oraz lampę roboczą LR. Jako lampę ciemniową można zastoso­wać albo barwną żarówkę albo filtr ciemniowy