A A A

Skład sprzęgający do elektronowych lamp

jeszcze układ sprzęgający do elektronowych lamp błyskowych, w którym nie występują opóźnienia (- 30). W tym celu jednak głowicę błyskową trzeba nieco przebudować. Jako odbiornik światła zastosowano specjalnie do tego celu wykonane fotoogniwa produkcji VEB Elektronische Spezialróhren Leipzig. Naładowane kondensatory rozłado­wuje się błyskiem światła padającego na fotoogniwo. Naturalnie za pomocą tego samego urządzenia można dalej pracować jak z normalną lampą błys­kową. Ponieważ tego typu fotoogniwa mogą pracować na częstotliwości znacznie większej od 100 kHz, w urządzeniu tym między błyskami prak­tycznie nie występuje opóźnienie. Przebudowa celownika z pryzmatem i światłochronu w aparacie Praktica FX 1 W aparacie Praktica FX1 nastawianie ostrości za pomocą celownika, zwłaszcza pizy średnim oświetleniu obiektu, jest bardzo trudne, ponieważ przy małej jasności obraz znacznie oddalonych przedmiotów jest mało kontrastowy. Przez przebudowę celownika, a zwłaszcza przez zmianę lub przez montaż nowego światłochronu, można uzyskać większy kontrast lub znaczne powiększenie obrazu. Po przebudowie światłochron i celownik pryzmatyczny będą dwoma oddzielnymi podzespołami, które zależnie od wyboru, niezależnie od siebie, można zakładać na aparat Poniżej podany sposób jest naturalnie jednym z możliwych. Przebudowa taka jest nieod­wracalna. Wymaga ona zmian w obudowie aparatu i zmian optycznych.upę odchylną znajdującą się na drodze promieni świetlnych (dwie sklejo­ne soczewki) trzeba wymienić na lupę o dłuższej ogniskowej, a soczewkę znajdującą się w celowniku należy wymienić na soczewkę o krótszej ogniskowej. Przebudowę można więc zacząć dopiero wtedy, gdy dysponuje się takimi soczewkami. Przednią chromową płytkę obudowy aparatu (z wygrawerowanym napisem Praktica FX) należy odkręcić i górną jej krawędź skrócić o ok. 2 mm, tak aby po ponownym przykręceniu dochodziła do górnej blachy obudowy aparatu. Po zdjęciu przedniej blachy obudowy zdejmuje się odchylne po­łówki światłochronu (pokrywę światłochronu i tylną przysłonę) razem z ośkami i sprężynami. Przebudowa celownika pryzmatycznego. W celowniku pryzmatycz­nym znajduje się soczewka skupiająca o ogniskowej ok. 130 mm. Stosow­nie do mechanicznego skrócenia celownika o ok. 33 mm trzeba również skrócić ogniskową soczewki. Dlatego do tego celu potrzebna będzie soczewka skupiająca o ogniskowej ok. 95 mm, średnicy 12 mm i grubości środkowej do 2 mm (przy nieco większej grubości należy odpowiednio skrócić przy­kręcany pierścień dociskający). Przed wymianą soczewki wykręca się ten pierścień, a po założeniu nowej soczewki ponownie wkręca.o odkręceniu czterech małych śrubek podnosi się pokrywę celownika wyjmuje pryzmat, przy czym należy dotykać tylko powierzchni lakiero­wanych na czarno. Dolną część celownika wraz z kołkami sprężynującymi aiezy usunąć, wtedy poniżej powierzchni pryzmatu pozostaje tylko jeszcze mm materiału, którego powierzchnię należy wyrównać Po­wierzchnie tę nakłada się następnie bezpośrednio na górną płytkę pokry­wy aparatu, co powoduje skrócenie długości optycznej czyli ogniskowej lupy, dając względne powiększenie obrazu w celowniku w stosunku do poprzedniej wielkości obrazu. W celu umocowania celownika pryzmatycz­nego w aparacie, należy wykonać jeszcze 2 kątowniki z cienkiej blachy Aby założyć mały kątownik 1, należy w uchwycie pryzmatu, poniżej so­czewki, wykonać szczelinę równą szerokości kątownika. Większy, wygięty pod kątem ok. 15° pasek blachy 2 powinien wchodzić pod przednią płytkę pokrywy aparatu, której górna krawędź została skrócona o 2 mm. Przez odpowiednie dopasowanie kątowników można uzyskać to, że celownik pryz­matyczny będzie stabilnie umocowany na aparacie. Na tym kończy się przebudowa celownika pryzmatycznego. Budowa światłochronu. Lupę nastawczą należy wymienić na lupę o ogniskowej dłuższej o 5 mm. Jest to konieczne, ponieważ po przebudoświatłochron będzie umieszczony na aparacie o 5 mm wyżej niż po-W1C dnio Potrzebna jest nam lupa o ogniskowej 45 mm i średnicy 20 mm. p' nowym rozwiązaniu konstrukcyjnym światłochronu potrzebne są nam rostokątne ramki (najlepiej z blachy mosiężnej), które lutuje się ze sobą P wem miękkim . Następnie w ramkach umieszcza się wszystkie elementy konstrukcyjne światłochronu tak, jak przedtem były umieszczo-w aparacie. Przy zakładaniu ramek na aparat, najpierw wkłada się szczelinę w przednią część obudowy aparatu, a następnie mały kątownik w sprężynujące zaaretowanie (które poprzednio było używane do pokrywki wiatłochronu). Jako ostatni z elementów należy przylutować kątownik, aby tuż przed lutowaniem wymiary sprężynujące zespołu aretującego moż­na było do siebie dopasować. Kątownik dopasowuje się przez odpowiednie wygięcie tak, aby ramki były dobrze umocowane na aparacie. Ramki ma­luje się na czarno. Dopiero po tym zakłada się części, które dawniej znajdowały się w światłochronie, za pomocą dwóch osi. W aparacie odstęp tych osi od siebie wynosi 27 mm i wymiar ten należy utrzymać również przy montażu w ramkach.