Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
wywoływanie zdjęć
www.cyfravision.pl
Elancyl
A A A

Suszarka do papierów

Do szybkiego suszenia odbitek, nadania im gładkości, a niekiedy I silnego połysku (najczęściej przy zdjęciach technicznych) używamy I specjalnych suszarek elektrycznych - płaskich grzejników z płytą 1 chromowaną (rys. 82), na której układamy odbitki emulsją w stronę I blachy grzejnej, przyciskając je pokrywą z napiętego na ramie płótna. I Po kilku minutach odbitki są suche i same odpadają od blachy po I otwarciu suszarki. Nowoczesne suszarki elektryczne, przy jedności zasady grzejnej - I spirale operowe rozpięte na izolatorach - produkowane są w różnych 1 odmianach konstrukcyjnych, przede wszystkim jako grzejniki jedno- I stronne i dwustronne , obrotowe. Te ostatnie zajmują mniej I miejsca przy podwójnej wydajności, ale ich cena jest znacznie wyższa, Suszarka elektryczna jest przyborem bardzo użytecznym w pracow­ni fotoamatora, a nieodzownym w pracowni zawodowca. Oszczędza mnóstwo czasu potrzebnego na żmudne prostowanie zdjęć suszonych tradycyjnie - na arkuszach rozłożonej makulatury lub, przy większych formatach — w uchwytach drewnianych (jak do suszenia bielizny), rozwieszonych na sznurkach, utrudniających użytkowanie pracowni. Dlatego bardzo zachęcamy fotoamatora organizującego swoją pra­cownię do uwzględnienia w jej wyposażeniu dobrej suszarki elektrycz­nej do papierów - odbitek stykowych i powiększeń. Jej wielkość, a tym samym zużycie prądu i cena zależą oczywiście od liczby wykonywa­nych zdjęć, jak i od formatu powiększeń. Nie ma powodu kupowania wielkiej suszarki, gdy kontentujemy się odbitkami stykowymi, lub gdy rozmiary powiększeń nie przekraczają standardowych „trzynastek" czy „osiemnastek". Suszarka elektryczna, jeśli ma działać niezawodnie, wymaga właści­wego użytkowania, gwarantującego jej długotrwałość. Nie wolno jej przegrzewać. Co 15—20 minut należy wtyczkę wyjąć z gniazda siecio­wego i odczekać nieco, aby suszarka mogła „odetchnąć". Szczególnej opieki i troski wymagają chromowane kosztowne płyty grzejne suszar­ki. Ich błyszcząca powierzchnia jest ogromnie uczulona na mechanicz­ne urazy. Najmniejsze ziarno piasku (z wody płuczkowej) może nieodwracalnie uszkodzić lustrzaną powierzchnię płyty. Odbitki i po­większenia przeznaczone do suszenia muszą być doskonale wypłuka­ne. Resztki kwaśnego utrwalacza nie wydalonego całkowicie z emulsji pozostawią na chromowanej powierzchni nieusuwalne matowe plamy, a w konsekwencji - takież zmatowienia na wysuszonej odbitce. Polecenia godne jest przemycie zdjęć przeznaczonych do przyśpieszo­nego suszenia na suszarce elektrycznej w roztworze tzw. środka antykroplowego (np. ORWO F 905 lub Fotonal-FOTON), zmniejsza­jącego napięcie powierzchniowe cieczy, przyczyniającego się wydatnie do nadania papierom błyszczącym szczególnie zwierciadlanej powie­rzchni. Papierów matowych i półmatowych nie należy suszyć emulsją w stronę płyty chromowanej. Po każdorazowym użyciu, przed nałoże­niem nowej partii przeznaczonych do suszenia odbitek, płytę chromo­waną należy przemyć pod mocnym strumieniem wody i dopiero na ochłodzoną kłaść papiery, odsączając nadmiar wody gumowym wał­kiem przez lnianą ściereczkę lub arkusz bibulastego papieru. Nie będzie też bynajmniej przesadą, jeśli po skończonej pracy płyty chromowane umieścimy każdą w oddzielnym flanelowym futerale, uszytym we własnym zakresie z taniej tkaniny. W większej pracowni suszarka powinna zajmować własny stół, odpowiednio przystosowany Można go wykonać samodziel­nie, jeśli mamy odpowiednie narzędzia i przygotowanie w zakresie robót stolarskich. Rozmiary uzależnione są od wymiarów samej suszarki. Skośny schowek służy do pomieszczenia dużych powiększeń bezpośrednio po wysuszeniu, a później jako przechowalnia chromo­wanych pbyt suszarki. Mogą w nim znaleźć miejsce również duże fabryczne opakowania z papierami różnych gradacji, trudne do prze­chowywania w szufladach.