Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
https://www.extraseo.pl/pozycjonowanie-chorzow.html
A A A

Wyposażenie ciemni

Podstawowy sprzęt laboratoryjny, potrzebny do obróbki negatywu i pozytywu, możemy zgromadzić niewielkim kosztem. Nasz przemysł produkuje prawie wszystkie potrzebne przybory i naczynia, przy czym ceny są tak przystępne, że robienie zastępczych naczyń (np. misek-ku-wet) nie opłaca się. Stopień wyposażenia ciemni w sprzęt laboratoryjny zależny jest od tego, w jakim zakresie uprawiamy fotografię. Minimum stanowi podany niżej zestaw. Trzy, cztery kuwety - miski porcelanowe, blaszane emaliowane lub winidurowe do wywoływania, utrwalania i płukania odbitek -format zależny od wielkości wykonywanych odbitek stykowych lub powiększeń Koreks do wywoływania błon zwojowych i filmów Cylinder mierniczy o pojemności 250 ml do odmierzania płynów. Dwa pręty szklane do mieszania roztworów przy rozpuszczaniu substancji chemicznych. Dwa lejki szklane do wywoływacza i utrwalacza. Dwa naczynia 1-2-litrowe do przygotowywania wywoływacza i utrwalacza na zapas. Termometr z podziałką do 50°C. 2 pary nierdzewnych szczypiec, aby nie zanurzać rąk w szkodliwych płynach Kopioramka drewniana do odbitek stykowych . Kuwety fotograficzne Szczypce laboratoryjne: A - do płyt, B - metalowe nierdzewne do papierów, C-z tworzywa sztucznego do papierów Kopioramka do odbitek stykowych: a - ramka drewniana, b - deska dociskowa, c - sprężyna, d - miejsce na negatyw — Pędzel płaski z delikatnego włosia do odkurzania kaset. - Klamerki - uchwyty do suszenia wstęg filmowych błon zwojowych i płaskich Kilka butelek z ciemnego szkła z korkami gumowymi do przecho­wywania płynów fotograficznych. 3—4 ściereczki lniane. Buteleczka-kroplomierz na roztwór wodny bromku potasowego, używany przy wywoływaniu. Mając tego rodzaju zestaw amator będzie samodzielnie opracowy­wać negatywy i kopiować z nich tzw. odbitki stykowe. Dla wykonywa­nia powiększeń z małych negatywów wymienione przybory nie wystar­czą. Nie wystarczą one także, gdy pracujemy na błonach płaskich. Wówczas w ciemni powinny się znaleźć ponadto: Tanki do wywoływania i utrwalania błon płaskich Płuczka szklana - naczynie z rowkami dla pomieszczenia w nim błon płaskich w czasie płukania Stojak do suszenia błon płaskich Powiększalnik lub wykonana we własnym zakresie tzw. przystawka do powiększeń Kopiarka do odbitek - fabryczna lub wykonana wg opisu znajdującego się w podrozdziale Kopiarka — Zegar ciemniowy - sygnalizujący, że czas nastawiony uprzednio na tarczy minął Waga sporządzona samodzielnie: a - podstawa drewniana, b - szalka, c - drut stalowy do robót włóczkowych, d - korki, e - stojak z drutu - Suszarka elektryczna do papierów Waga laboratoryjna lub najprostsza własnej roboty z szalkami na sznureczkach Wałek gumowy do odciskania wody przy suszeniu odbitek i powię­kszeń Prócz wymienionych wyżej przyborów znajdują się chwilowo w ciemni te, które są nam potrzebne do specjalnych prac fotograficz­nych, jak wykonanie przezroczy, powiększanie z użyciem rastrów lub siatek, względnie nasadek zmiękczających itd. Sprzęt laboratoryjny kupimy w sklepach z pomocami szkolnymi lub z chemicznym sprzętem laboratoryjnym; resztę - w większych skle­pach fotograficznych. Ponieważ większość przyborów, stanowiących wyposażenie ciemni, nie wymaga bliższego opisu - wystarczy rysunek - w dalszym ciągu omówimy szerzej tylko bardziej skomplikowane lub te, które wg wskazówek podanych możemy wykonać samodzielnie. Powiększalnikowi, ze względu na jego ważną rolę oraz skompliko­waną budowę, poświęcimy osobny rozdział.