A A A

Wyzwał acz zdalny

Wyzwalacz zdalny stosuje się głównie przy fotografowaniu zwierząt. Płochli­we zwierzęta na swobodzie obserwuje się zazwyczaj przez lornetkę i uru­chamia ukryty aparat fotograficzny. Zdalny wyzwalacz elektryczny może być sprzężony z fotokomórką i wówczas następuje automatyczne wykonanie zdjęcia. Ponadto wyzwalacz zdalny można stosować, gdy chcemy uchwycić procesy, do których człowiek nie ma dostępu, np. przy fotografowaniu przed­miotów w obszarze, gdzie występuje niebezpieczeństwo wybuchu. Innym zakresem zastosowań jest fotografia osób. Naturalne, nie pozowane zdję­cia można uzyskać, gdy ukryty aparat uruchomi się zdalnie. Przy robieniu zdjęć samemu sobie, gdy konieczne jest użycie teleobiektywu, również można używać wyzwalacza zdalnego, przy czym korzystne jest nasta­wienie wyzwalacza zdalnego z pewnym opóźnieniem, aby nie zrobić sobie zdjęcia w momencie naciskania spustu migawki. Przy budowaniu elektrycznego wyzwalacza zdalnego występują pewne problemy, zwłaszcza w przypadku aparatów lustrzankowych, gdy wyma­gana jest duża siła nacisku na spust migawki. Przy aparatach z serii Prak-tica spust wymaga przeciętnie nacisku siłą ok. 10 N. Aby wyzwalacz zdalny nadawał się nie tylko do jednego typu aparatu, siłę tę trzeba prze­nosić za pomocą wężyka spustowego. Ale już przy wygięciu wężyka pod kątem prostym potrzeba dwukrotnie większej siły, ponieważ na elemen­tach giętkich występują duże straty spowodowane tarciem. Skok wyłącz­nika wynosi ok. 5 mm; wywieranie siły ok. 24 N na drodze 5 mm jest jeszcze możliwe do osiągnięcia za pomocą baterii i elektromagnesu. Nawet przy wyzwalaniu pośrednim za pomocą wstępnie napiętego kołka potrzebna jest stosunkowo duża siła. Następnym problemem przy budowie elektrycznych wyzwalaczy zdalnych, często niedocenianym, jest oporność przewodów łączących w porównaniu z opornością cewki elektromagnesu przyciągającego. Już przy długości przewodów wynoszącej ok. 10 m oporność przewodu może być tak duża, jak oporność elektromagnesu. Stopień wykorzystania baterii byłby wów­czas minimalny, ponieważ większa część energii zostaje bezużytecznie przekształcona na ciepło w przewodzie. W poniższych przykładach pro­blem ten jest rozwiązany przez zastosowanie układów pośrednich przy łączeniu przekaźnika. Wyzwalacz zdalny z samowyzwalaczem W przyrządzie tym połączono samowyzwalacz z małym przekaźnikiem. Wyzwalacz ten w zależności od nastawienia może opóźnić czas otwarcia migawki o 1 + 2 sekund. Przy prawie wszystkich zdjęciach, z wyjątkiem zdjęć obiektów w ruchu (np. ptaków siadających na gniazdach), takie opóźnienie wystarczy. Zaletą tego przyrządu jest bardzo oszczędne zużycie energii (1 bateryjka płaska zapewnia wykonanie do 1000 zdjęć) i nieza­wodność działania przy długości przewodów do ok. 100 m i jednej bate­ryjce. Ponadto opóźnienie to pozwala na sfotografowanie siebie samego za pomocą teleobiektywu. Zasadę działania tego przyrządu pokazano na - 5 w nawiązaniu do schematu obwodu Przekaźnik jest uruchamiany przez zamknięcie wyłącznika S. Wówczas jarzmo z drutu przesunie spust samowyzwalacza w prawo i zwolni blo­kadę. Ramię wyzwalacza przesunie się ku dołowi i za pośrednictwem wężyka spowoduje otwarcie migawki. Po otwarciu wyłącznika przekaźnik zostaje zwolniony i wraca do pozycji wyjściowej, a dźwignia przesunie się do położenia blokującej W tym położeniu mały kołeczek zablokuje kółko łopatkowe. Kółko wykonuje duże obroty, czemu towarzyszy cichy dźwięk. Siły występujące na tym kółku są niewielkie. przedstawiono urządzenie do zdalnej kontroli zwalniania migawki, które zostało jeszcze uzupełnione układem sygnalizacji. Tuż po zwolnieniu migawki zamyka się zestyk K; zwiera on uzwojenie przekaź­nika i zapala się lampka. W obwodzie tym oporność przekaźnika musi wynosić co najmniej 40 G, aby oporność lampki nie powodowała zbyt dużego spadku napięcia i aby lampka nie zapalała się przed zwarciem zestyku K. Kontrola zwalniania migawki jest przy tym stosunkowo do­kładna, ponieważ zapalenie lampki następuje w momencie naświetlenia filmu. Zestyk K jest to sprężyna przylutowana do przekaźnika; przesuwa się ona po dźwigni wyzwalacza. W otworek znajdujący się na dźwigni wy­zwalacza wpasowuje się kołek. Dźwigni wyłącznika nie można swobodnie przesunąć, ponieważ przy mon­tażu wkłada się do wnętrza niewielką gumową podkładkę. Podkładka ta musi być usunięta, aby siła elektromagnesu wystarczała do uruchomienia dźwigni wyłącznika. W tym celu należy wykręcić śrubę znajdującą się na dźwigni naciągowej i nożem podnieść pokrywkę samowyzwalacza. Wtedy można wyjąć mechanizm i usunąć gumową podkładkę. Innym sposobem połączenia przekaźnika z blaszką jest przylutowanie jej tak, aby tuż po zwolnieniu migawki zestyk został zamknięty, co należy określić doświadczalnie NJeżeli chce się przekaźnik umocować dwoma krótkimi wkrętami wtedy należy wyjąć mechanizm i wykonać gwintowane otwory pokazane na - 5. Jako podkładkę pod wkręty stosuje się pasek z tworzywa sztucznego, który przykleja się do obudowy przekaźnika. Prze­kaźnik można również umocować za pomocą gumowej opaski. Do przenoszenia siły z przekaźnika na dźwignię wyłącznika służy drucik miedziany o grubości ok. 0,8 mm, odpowiednio wygięty. W obudowie prze­kaźnika należy wywiercić takie wycięcie, aby jarzmo z drutu można było przylutować do dźwigni przekaźnika i aby przy ruchu miało ono odpowiedni luz. Jako przekaźnik można zastosować np. mały przekaźnik typu GBR 301 o oporności 47,7 O lub jego odpowiedniki wysokoomowe. W urządzeniu wzorcowym zastosowano miniaturowy przekaźnik o oporności 370 Q, który zapewnia odpowiedni naciąg. Przy przewodach krótszych od 100 m w pierw- . szym obwodzie można stosować miniaturowe przekaźniki okrągłe GBR 401 o oporności 14 fi. Bateria i wyłącznik nie wymagają oddzielnej obudowy. Można zastosować latarkę kieszonkową, gdzie zamiast obwodu prądowego, który należy usu­nąć, włącza się przewód zdalnego sterowania. Na przykład, w wersji bez kontroli zwalniania migawki można zamiast lampki przykręcić oprawkę adapterową z podłączeniami do przewodu zdalnego sterowania.