A A A

Zasilanie bateryjne

Przy zasilaniu bateryjnym zainstalowany układ automatyczny zapewnia, że przy naładowanym kondensatorze elektrolitycznym przetwornica napięcia pracuje przy znacznie zmniejszonej mocy, a kondensator zbytnio się nie ładuje. Układ połączeń lampy błyskowej pokazano na Położenia wyłącz­ników dotyczą zasilania sieciowego. Napięcie uzyskane z transformatora ładuje dodatnim półokresem kondensator C3. Następny ujemny półokres dodaje się do dodatniego napięcia kondensatora i przez diodę D2 ładuje się kondensator elektrolityczny do podwójnej wartości napięcia. Głowicę błyskową wykonuje się w ten sposób, że nie wprowadza się fazy sieciowej bezpośrednio na zaciski aparatu fotograficznego. Napięcie dla kondensatora zapłonowego zdejmowane jest z opornika R». Kondensator C5 ładuje się do ok. 230 V. Przy zamknięciu zestyków w aparacie, albo przez naciśnięcie przycisku T, kondensator C5 rozładowuje się przez pierwotną stronę cewki zapłonowej, a po stronie wtórnej powstaje wysoki impuls za­płonowy. Za pomocą opornika R» ustawia się napięcie na Gl2 tak, aby jarzeniówka zapalała się przy napięciu błysku ok. 470 V. Gl2 służy jako wskaźnik gotowości urządzenia do pracy. Przy zasilaniu bateryjnym wszystkie wyłączniki należy przestawić w po­łożenie przeciwne. Jako baterie nadają się pojedyncze ogniwka lub też akumulatorki niklowo-kadmowe. Przetwornica symetryczna powoduje po­wstanie wysokiego napięcia w uzwojeniu G—H. Ułatwia to prostowanie, gdyż napięcie jest dostatecznie wysokie. Przy uzyskaniu wymaganego na­pięcia na kondensatorze uruchamiany jest układ automatyczny. Zapala on jarzeniówkę Gli, której napięcie progowe nastawia się za pomocą opornika Rs. Przy zapaleniu na oporniku R4 powstaje napięcie ujemne, które odtyka tranzystor Tt, a tym samym zatyka T3. Tranzystor T3 działa jako opornik przy ustawianiu punktu pracy dla Ti i T2. Przetwornica pracuje zmniej­szoną mocą przy zatkanym transformatorze T3. Za pomocą R3 nastawia się najkorzystniejsze warunki pracy (kryterium: pewność relaksacji, opty­malny czas ładowania). Jako diody należy stosować prostownik selenowy na 500 V lub prostownik krzemowy na 700 V. Prostownik krzemowy jest znacznie bardziej wrażliwy na krótkotrwałe wzrosty napięcia sieci, z tego względu wymaga więk­szych szczytowych napięć wstecznych. Przy pierwszych konstrukcjach prób­nych można układ automatyczny opuścić. Zamiast obwodu kolektor-emiter tranzystora T3 można stosować opornik 1-4-1,5 kQ. Zamiast C4 warto zasto­sować dwa kondensatory po 250 nF. Często nie potrzeba wykorzystywać całej liczby szacunkowej, wtedy przy zasilaniu bateryjnym można jeden z kondensatorów wyłączyć. Do budowy przyrządu zastosowano oryginalną głowicę błyskową firmy Elgatron. Gdy trzeba samemu wykonać Tr2, należy na korpus szpulki ra­diowej z rdzeniem ferrytowym nawinąć najpierw Lt. Poszczególne warstwy uzwojenia wtórnego muszą być od siebie dobrze odizolowane dwiema prze­kładkami z natłuszczonego papieru, aby nie nastąpiło przebicie . Jako Tri używa się transformatora sieciowego o wymiarach M42 (wg DIN) z przegrodą na karkasie. Z uzwojenia 220 V odwija się ok. 350 zwojów. Zwoje te nawija się ponownie w przeciwnym kierunku, przy czym wy­prowadza się odczep H. Uzwojenie niskiego napięcia należy zdjąć i na samym spodzie nawinąć uzwojenie Potrzebne elementy: Xi_ 2 — tranzystory o mocy 1 W T3 — tranzystor o mocy 150 mW (np. GC121) T, — tranzystor o mocy 25-T-50 mW (np. GC100) Tri — transformator M42, o karkasie z przegrodami i z uzwojeniem sie­ciowym A—C 2X15 zwojów, 0,3 mm DNEt; D—F 2X45 zwojów, 0,6 mm DNEt; H—l 350 zwojów, 0,15 DNEt Tr2 — 5... 7 mm, karkas z rdzeniem ferrytowym, Lt 25 zwojów, 0,4 mm DNEt; L2 1000 zwojów, 0,08 DNEt Gli — jarzeniówka, E 23/10 Git — jarzeniówka, E 23/20 lampa błyskowa XB 82-00