Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
A A A

Maskownica do odbitek bez marginesu

Większość maskownic fotograficznych zakrywa krawędzie papieru. Mamy więc zawsze pewną stratę papieru, a gdy chcemy wykonywać fotografie bez marginesów, musimy je dodatkowo odcinać. W opisanej poniżej ma­skownicy papier do powiększeń będzie utrzymywany przez szklaną szybkę. Nie mamy przy tym straty papieru, a poza tym w maskownicy nie trzeba ustawiać różnych formatów papieru. Do wykonania potrzebna jest szklana płytka o grubości co najmniej 4 mm i o dobrej jakości optycznej. Powinna ona być co najmniej 10 mm dłuższa i szersza od największego formatu papieru, jaki chcemy użyć. Krawędzie płytki należy oszlifować (drobnoziarnisty papier ścierny i olej). Na płycie podstawy powiększalnika, z tyłu, a częściowo również i po bokach, przy­klejamy listewki. Płytka szklana musi lekko wchodzić między te ogranicz­niki i podnosić się. Płyta podstawy (sklejka, PCW, aluminium) powinna być pomalowana na biało, ponieważ wtedy można ustawić ostrość, nato­miast listewki ograniczające — na czarny mat. Jako oparcie do papieru przyklejamy na tylnym lewym rogu pasek z czarnego papieru o szerokości ok. 5 mm. Jest on potrzebny do utrzymywania papieru w pewnej odległo­ści od krawędzi szyby. Paski z kartonu muszą być nieco cieńsze od najcieńszego ze stosowa­nych przez nas papierów fotograficznych. Czarną farbą zaznaczamy na płycie podstawy formaty papieru, aby po ustawieniu wielkości powiększenia i przed położeniem papieru można było nastawić ostrość. Spód maskownicy należy podkleić gumą lub przymoco­wać gumowe nóżki, co zabezpiecza przed niezamierzonym przesunięciem maskownicy. Należy zwrócić uwagę, że podparcie maskownicy w trzech punktach czyni ją stabilną, co przy podparciu w czterech punktach nie zawsze udaje się osiągnąć. Płytkę szklaną podnosi się i wkłada arkusz papieru do oporu. Po opuszcze­niu szybki papier powinien leżeć płasko. Okrągłe podcięcie w płycie podstawy umożliwia wygodne uchwycenie szklanej płytki. W takim urządzeniu szkodliwe odbicia światła praktycznie nie występują. W pomieszczeniu można przechowywać papier fotograficz­ny bez obawy, że odbite światło zaświetli papier. Dłuższe doświadczenia wskazują również na to, że nie następuje zakłócenie ostrości, ale zależy to naturalnie od optycznej jakości płytki szklanej.ampa ciemniowa Dużą rolę przy pracy w ciemni odgrywa oświetlenie. Zasadniczo istnieją dwie możliwości oświetlenia ciemni. Jedna, to zastosowanie żarówek o za­barwionych bańkach, druga — filtrów ochronnych (ciemniowych). Filtry ciemniowe są jakościowo znacznie lepsze od barwnych żarówek i pozwa­lają na dogodne dobranie intensywności oświetlenia. Zastosowanie filtrów ciemniowych wymaga odpowiedniej lampy, którą można łatwo wykonać. Na podano wykaz filtrów ciemniowych oraz rodzaje i intensyw­ności oświetlenia wymagane przy różnych zastosowaniach. Można tam zna­leźć również wymagane numery filtrów. mieć grubość 64-10 mm. Przy zakładaniu oprawki lampy należy zwrócić uwagę, aby blaszka przytrzymująca nie była grubsza od 1,5 mm, ponieważ tylko wtedy ten sposób mocowania będzie możliwy do realizacji.stosowana żarówka typu miniaturowego z odpowiednią oprawką, którą przykręci się we wnętrzu obudowy. Jako wyłącznik służy wyłącznik sznu­rowy. Aby lampę można było ustawić w dowolnym położeniu lub zawiesić, na obudowie mocuje się jarzmo z blachy, które jest wprawdzie obrotowe, ale jednak można je również unieruchomić Obsługa przyrządu jest niezwykle prosta. Wilgotne, ewentualnie wykąpane w kąpieli do zdjęć o wysokim połysku, papiery błyszczące układa się od krawędzi na zimnej folii w ten sposób, aby nie powstawały pęcherzyki powietrza, następnie razem z folią nakłada się na ogrzaną prasę i przy­ciska płótnem. Początkowo po upływie 7 min, a potem po 3 min wysu­szone fotografie, po zdjęciu płótna, same odskakują od folii. Stopień wy­schnięcia poznaje się z zewnątrz po wilgotności płótna i po szeleście. Przed każdym następnym pokryciem folii odbitkami trzeba ją ochłodzić w wo­dzie. Odbitki można również nakładać na folię pod wodą (lub pod środ­kiem powierzchniowo czynnym). Suszarkę można stosować do suszenia papierów nie wymagających wyso­kiego połysku. W takim przypadku fotografie układa się na folii emulsją ku górze. Przyrządu należy używać tylko wtedy, gdy posiada wyprowadzenie przewodu zerującego na wtyczkę.