Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
A A A

Powiększalnik z automat

Punktem wyjścia Jest znów posiadany obiektyw: f = 75 mm, l:k = 1:4,5 (ze skrzynkowego aparatu fotograficznego na taśmę o formacie 6X6 cm). Przewidziane jest powiększenie małego formatu z wystarczająco dużym powiększeniem maksymalnym wynoszącym /?m4,3) przy dokładnym ustawieniu ostrości należy uży­wać ręcznej regulacji 14 (- 75). Tak więc automatyczna regulacja ostrości spełniać będzie swoje zadanie od formatu maksymalnego do formatu zdjęć legitymacyjnych. Ostatecznie, większość powiększalników produkcji fa­brycznej również ma to ograniczenie.