Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
A A A

Przenośny zestaw ciemniowy

Wielu fotoamatorów chce obrabiać swoje zdjęcia, a nie powierzać je za­kładom usługowym. Ma to zalety nie tylko finansowe, zwłaszcza przy po­większeniach, ale również dzięki temu, że z posiadanych materiałów można a b ć maksimum efektów, a przy specjalnej obróbce uratować wiele cn» i jakby straconych zdjęć. Ponadto dla poważnych amato-"meUktórzy nie ograniczają się do tworzenia kroniki rodzinnej, ale chcie-roW' 0brazach zawrzeć również swoją osobowość, niezbędne jest samo-d^lne wywoływanie negatywów i pozytywów, ponieważ format zdjęcia, kadrowanie, rodzaj papieru itp. mają duży wpływ na wymowę obrazu. Wielu fotoamatorów skazanych jest na korzystanie z kuchni, łazienki, a na­wet z pokoju mieszkalnego. I tu zaczynają się kłopoty. Zaimprowizowana ciemnia pociąga za sobą wiele niedogodności. Można unikać zaciemniania pokoju, jeśli pracę odkłada się na wieczór, jednak pozostają jeszcze trud­ności związane z koniecznością rozkładania, a potem pozbierania wszyst­kich przyrządów oraz przechowywania materiałów. Konieczne jest przy tym drobiazgowe zaplanowanie miejsca pracy. Również niezbędne upo­rządkowanie pokoju wieczorem wymaga wiele czasu. Do tego dochodzą nieprzyjemne zjawiska uboczne, jak wpływ chemikaliów na otoczenie i pla­my wody na meblach. Tak wieloma niedogodnościami wiele osób się zraża i woli raczej oddać swoje filmy w obce ręce. Poniżej opiszemy przenośne urządzenie ciemni, które usuwa powyższe wady — walizkę-stolik, które jest nie tylko tanie, ale również łatwo je wykonać, a przy tym stanowi dobre rozwiązanie omawianego problemu. Jak już sama nazwa wskazuje, urządzenie to ma kształt walizki. Walizkę tę można łatwo przenosić, łatwo przechowywać i szybko przygotować do pracy. Budowa jej jest prosta . Cztery wąskie ramy są wykonane z desek o grubości 10^20 mm albo ze sklejki o grubości 5-r-lO mm. Przy zastosowaniu sklejki albo słabszych deseczek należy wewnętrzne krawędzie wzmocnić listwami. Przednią i tylną ściankę można wykonać ze sklejki o grubości 2^5 mm albo z płyty pilśniowej. Tylną ściankę albo przybija się^gwoździami do ramy, albo też łączy wkrętami do drewna, ewentualnie dodatkowo przykleja. Ścianka przednia — wieko walizki — jest umocowane na dolnej desce ramy za pomocą zawiasy doczołowej, a u góry ma zamek. Wieko to przy późniejszych pracach będzie spełniało rolę blatu stolika. Wewnętrzną stronę wieka pokrywa się folią plastykową lub ceratą i na krawędziach mocuje się listwy w kształcie ramki, które powinny zapobiec ściekaniu cieczy. Łatwość przenoszenia walizki zapewnia rączka przymoco­wana do górnej deski ramy. Budowa wewnętrzna, jak również wielkość walizki, zależy od potrzeb użytkownika, do wielkości i liczby posiadanych przyrządów i materiałów fotograficznych, a więc należy je ustalić samemu.