Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
zajęcia wokalne wrocław
A A A

Urządzenia optyczne

Aby walizka miała przyjemny wygląd, zaokrągla się jej krawędzie i maluje z zewnątrz i od wewnątrz lakierem. Gdy zbudujemy sobie taki przyrząd, wkrótce stwierdzimy z zadowoleniem, że nakład czasu i pracy opłacił się. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przyrządy elektryczne tylko wtedy mogą być podłączone za pośrednictwem instalacji walizki, gdy nie wyma­gają przewodów ochronnych— uziemienia. Jeżeli konieczne jest uziemie­nie, instalację elektryczną walizki musi wykonać fachowiec z uprawnie­niami.Kopiarka Zadaniem kopiarki jest utrzymywanie kopiowanego negatywu zawsze w stałej odległości od źródła światła. Jest to konieczne i znacznie ułatwia kopiowanie, ponieważ tylko w ten sposób uzyskuje się powtarzalne wartości, w przeciwieństwie do metody, w której trzymamy kopioramkę w pobliżu krótkotrwale włączonej lampy. Ponadto przyrząd taki pozwala sprawdzić położenie negatywu w stosunku do papieru fotograficznego, który styka się z negatywem jeszcze przed naświetleniem. Korekcję położenia negatywu można mianowicie wykonać przy świetle o barwie ochronnej, które nie ma ujemnego wpływu na papier fotograficzny. Dalszą 2aleta kopiarki jest to, że przez podłączenie urządzenia zegarowego można ^ powtarzalny spo­sób uzyskiwać ten sam czas naświetlania. Budowę kopiarki ilustruje . Na przyrząd ten fflożn& wykorzystać posiadaną skrzynkę, ale lepiej jest wykonać podstawo^8 cz^ść Przyrządu ze sklejki lub tworzywa sztucznego. Wymagana wielko- cz5Ści podstawo­wej zależy od formatu kopiowanych negatywów. wy"miary Podane na - 37 odnoszą się do formatu negatywu 6X9 cm. W skrzynce umieszcza się dwie oprawki lampowe, W które wkręca się miniaturowe żarówki o mocy 15-f-25 W (- 38). Przesf26" lampowa jest podzielona na dwie części. Jedna część jest zamknięta szybka z matowa­nego szkła lub półprzezroczystym papierem włożonym ittWw dwie szklane płytki i służy do bezpośredniego naświetlania papieru stykowego. Druga część ma od góry jako zamknięcie barwny filtr szklana 1 sluzy do oświe­tlania przy korekcji położenia negatywu. Ponieważ w nandlu nie ma filtrów o odpowiedniej wielkości, wycina się szybę filtru)1*08 0 wymaganych wymiarach z większej szyby za pomocą diamentu - należy Aby uzyskać równomierne naświetlenie negatywu odleglość umieścić symetrycznie nad pierwszą z wymienionych Rże . kopioramki od szybki z matowanego szkła nie jest >stot,należy wykonywać na ona wynosić co najmniej 30 mm. Kopioramki nie formatu samemu, ale nabyć w sklepie specjalistycznym stosom siadanych negatywów. 1— podłączanie do sieci 2— lampa ciemniowa .„„nie przyrządu należy W celu wyłączenia i włączenia lamp, na górnej str01 kazan0 na rys 39 umieścić dwa wyłączniki. Odpowiednie połączenie P" dzenia do odmiei Przycisk T stosuje się wtedy, gdy nie posiadamy uf rzania czasu naświetlania, a czas trwania naświetlania regulujemy ręcznie. Podłączenie przyrządu należy wykonać zgodnie z przepisami bezpieczeń­stwa. Obsługa przyrządu jest bardzo prosta. Do otwartej kopioramki przy oświetleniu ciemniowym, albo w ciemności przy włączonym świetle czer­wonym, wkłada się negatyw emulsją ku górze, a na nim układa się papier stykowy emulsją ku dołowi. Przy włączonym świetle barwnym można ne­gatyw odpowiednio ustawić w stosunku do papieru. Następnie zamyka się kopioramkę, aby papier ściśle przylegał do negatywu. Teraz naświetlamy papier za pomocą lampy naświetleniowej, nastawiając odpowiednio czas naświetlenia na urządzeniu zegarowym lub też przez przyciśnięcie przy­cisku T.Za pomocą kopiarki małoobrazkowej można sporządzać poglądową i przej­rzystą kartotekę filmów, która znacznie ułatwia wyszukiwanie negatywów. Przed wykonaniem takiej kopiarki należy zastanowić się, w jakiej postaci chcemy przechowywać lub sortować kopie. Bardzo często filmy małoobraz­kowe są tak poprzycinane, że otrzymuje się paski po 6 klatek negatywów, które można kopiować równocześnie. Jeżeli te 6-klatkowe kopie będziemy przechowywali w postaci pasków, wtedy przejrzystość kartoteki przy sześciu paskach przypadających na każdy 36-klatkowy film nie jest jeszcze bardzo utrudniona.