Fotograf


-warszawa
-Koszalin
-poznań
-Łódź
-Kraków
-rzeszów
-lublin
-Kielce
-Gliwice

Reklama
A A A

Współczesny aparat

Współczesny aparat fotograficzny mało lub średnioformatowy z wymiennymi obiektywami jest sprzętem wysoce uniwersalnym, jednak ważny amator wykonujący w pracowni zdjęcia o charakterze użyt-»ym (reprodukcje, makrofotografię, portret konwencjonalny itp.) ni również wysoko kamerę starszego typu z podwójnym wyciągiem ieszka, na płyty i błony płaskie w formacie 6x9 lub 9x12 cm. paraty tego rodzaju, niesłusznie wzgardzone przez młode pokolenie tografujących jako niemodne - znajdują się w niejednym domu, jsto zachowane w doskonałym stanie technicznym. Można je rów-ż od czasu do czasu zauważyć w sklepach komisowych. Ceny są współmiernie niskie w porównaniu z użytecznością. Aparat, o którym mowa, z podwójnym, a czasem i potrójnym ciągiem mieszka, z optyką średniej jasności (otwór względny 1:4,5), najlepiej symetrycznym lub półsymetrycznym anastygma pozwalającym na fotografowanie połówką obiektywu (przy dwu trzech różnych ogniskowych) - to kamera wysoce uniwersalna,1 możemy wykonywać nie tylko portrety, zdjęcia krajobrazowe, zdj; architektury, ale również wszelkiego rodzaju prace techniczne, raty te można stosunkowo łatwo unowocześnić, przystosować' współpracy z aparatem małoobrazkowym (patrz rozdział Przysfc mieszkowa do lustrzanki). Wykorzystamy wtedy zalety kamery kowej, których nie ma aparat małoobrazkowy: ruch czołówki z góry: dół i na boki, urządzenie nieodzowne przy poważnie traktów fotografii architektury i zdjęciach wysokich przedmiotów, przyJ również w fotografii reprodukcyjnej. Domy przestaną się walić zdjęciu (efekt występujący przy skrzywieniu aparatu w górą, objęcia całości budowli przy bliskim usytuowaniu kamery), ulat będzie lokalizacja fotografowanego oryginału w kadrze przy zdj^ reprodukcyjnych, bez konieczności przesuwania statywu. Nie nr kupować drogiego teleobiektywu, bo przy pracy połówką obie kamery mieszkowej o podwójnym wyciągu ogniskowa będzie dwukrotnie dłuższa niż przy obiektywie zespolonym. Słowem -j zalet, a mało wad. Dlatego usilnie zachęcamy do zainteresowania tymi kamerami, które choć nieporęczne, bo duże, okazują się wp tyce sprzętem wysokiej wartości. Nic dziwnego, iż kamery oparte założeniach tych właśnie aparatów sprzed półwiecza są nadal p~ kowane jako wysokiej klasy bardzo drogie kamery dla celów sp nych. Zmodernizowana, nowoczesna kamera dużego formatu to rat niedostępny dla przeciętnego fotoamatora, ale przy odrc dobrej woli może być z powodzeniem zastąpiony starą kliszówką,' przechowała się ona w dobrym stanie technicznym. Do kaset; płyty szklanej, trudno u nas dostępnej, zakładamy, produkc w kraju, błony płaskie na podłożu celuloidowym. Ich obróbka odbiega w zasadzie od obróbki płyt szklanych, można je wyw w kuwetach lub tankach. Tylko blaszane kasety do kamery wymagają równie pieczołowitej opieki, jak aparat. Coraz o nie, bo fabryki, nie znajdując nabywców na dawne typy kamer, produkują ani aparatów, ani kaset, które można kupić jedynie o' nie. Kasetom szkodzi nie tylko wilgoć, ale i mole wyjadające pzczelniający, szkodzi i sam fotoamator, używający siły w przypadku ~ęcia się zasuwy kasety, co prowadzi do nieodwracalnego pogięcia , w rezultacie - do zaświetienia materiału negatywowego, o również o uszkodzenie blaszanych wkładek kasetowych, w któ-umieszczamy błony płaskie, aby jako dość giętkie nie uległy ałceniu po otwarciu kasety, co prowadzi z reguły do zdjęć trych. Dlatego szyjemy odpowiednie futerały z płótna lub flaneli, ly do nich kasety i przechowujemy w szufladzie w naszej wni. mieszkowa do lustrzanki pracowni fotoamatora, uprawiającego różne dziedziny fotografii owej, szczególnie przydatnym sprzętem może być kamera lus-a małoobrazkowa, uzupełniona przystawką mieszkową. Fabryki łukują takie przystawki z przeznaczeniem do zdjęć specjalnych, są to przybory kosztowne, przystosowane do określonych apara-trudne do nabycia, bo sprowadzane w znikomych ilościach. ;m posiadacz rekomendowanej przez nas kamery mieszko-dawnego typu może ją bez większych kłopotów przystosować do "pracy z lustrzanką klasyczną. Korzyści stąd płynące to przede takim: irykorzystanie obiektywu kliszówki jako optyki długoogniskowej, bez konieczności sporządzania specjalnego tubusa. Enakomite usprawnienie kamery małoobrazkowej przez możliwość brzesuwu czołówki (obiektywu) z góry na dół i na boki, a niekiedy lej pochylanie ku dołowi. Urządzenia tego nie mają aparaty mało­obrazkowe najlepszych marek. Spada konieczność wymiany kaset z płytami lub błonami płaski-do których przystosowana jest kamera mieszkowa. Pracujemy tanim materiale negatywowym. -'iście pole działania zestawu kliszak-lustrzanka zawęzi się . Ograniczymy się raczej do pracy w naszym domowym atelier, nie wykluczamy możliwości fotografowania zestawem poza wnią (przede wszystkim architektura). Nie obejdzie się wtedy bez statywu, na którym ulokujemy zespolone kamery. Nie zarx>minajmy, że rozporządzamy teraz obiektywem długoo-wym, że możemy fotografować przedmioty odległe, wybierać z ku rzeczy nieistotnych najważniejsze, w domowym studio wykon portrety seryjne w dużej skali odwzorowania, bez kary kat przerysowań perspektywicznych, występujących nieubłaganie portretowaniu z bliska (dla dużej głowy w kadrze) kamerą o oLr wie standardowym. Ponieważ pracujemy na filmie zwiniętym w ce lustrzanki, odpada sygnalizowana już uciążliwa konieczność miany kaset płytowych, ich rozładowywania w ciemni, gdy nie dostatecznej Uości zapasowych. Ani aparat lustrzany, ani płytowa nie tracą przez swój mariaż nadanych im przez konst cech i przeznaczenia - lustrzankę można w każdej chwili z zestawu. Przystosowanie aparatu mieszkowego do współpracy z lus oobrazkową sprowadza się do wykonania odpowiedniej wkładaanej w miejsce matówki aparatu płytowego, w której osadzamy trzankę po wykręceniu z niej obiektywu standardowego . Doświadczenia nasze udowodniły, że najlepszą wkładką okazuje się sporządzona dodatkowo płytka metalowa z osadzonym pierście­ni gwintowanym dla wkręcenia kamery lustrzanej (w miejsce ektywu), ale macierzysta kaseta metalowa aparatu mieszkowego, jej adaptacji do tego celu. Kaseta po przeróbce nie nadaje się, 1ety, do użytkowania zgodnie z jej uprzednim przeznaczeniem, ale ich zwykle kilka i nie odczujemy zbytnio ubytku jednej. Adaptacja kasety polega na wzmocnieniu jej tylnej blaszanej anki i wycięciu piłką do metalu otworu o średnicy odpowiadającej bości gwintowanego pierścienia osadzonego w otworze, a łączące-przystawkę mieszkową z lustrzanką (pierścieniem, w którym dzony jest jej obiektyw). Wzmocnienie tylnej ścianki kasety od kamery mieszkowej polega przylutowaniu do jej wewnętrznej strony (tam gdzie zakłada się ę) odpowiednich rozmiarów płytki mosiężnej, z blachy o grubości mm, przyciętej w formie prostokąta. Jeśli za wymiar potrzebny jmiemy format kamery, wielkość jej okienka zdjęciowego -iemy z blachy prostokąt o wymiarach 6x9 lub 9x12 cm, zależnie tego, jaki mamy aparat. Dokładnie w środku ścianki (wyznaczą go dwie przekątne prostoką-wycinamy piłką do metalu otwór, w którym umieścimy pierścień fintowany. Trzeba go zamówić w warsztacie mechanicznym, najle-j z mosiądzu, ponieważ metal ten można łatwo wlutować w ściankę ty. Jeśli pierścień będzie zduralu, trzeba go przynitować iewentu-e uszczelnić, aby światio nie dostało się do wnętrza kamer. Gwint i odpowiadać skokiem temu, który jest w gnieździe obiektywu anki. Najlepszym wzorem, który należy okazać mechanikowi, 5l jeden z cienkich pierścieni zestawu tubusów metalowych, -wanych w naszej lustrzance do zdjęć z bliskiej odległości -ofotografii. Można zresztą i sam pierścień makrofotograficzny ć jako łącznik między zespolonymi kamerami, wkręcając go do oru kasety od jej strony wewnętrznej, ale zajdzie wtedy koniecz-spiłowania pierścienia tak, aby nie utrudniał wsunięcia kasety do prowadnicy w kamerze (w miejsce matówki). Zasuwę kasety skraca my, obcinając jej dolną część, aby nie zasłaniała otworu w pierścieni łączącym oba aparaty. W zasadzie można by z tej zasuwy zrezygnoaB ale wówczas zachodzi uzasadniona obawa zaświe tlenia filmu w hi trzance, gdyby pluszowe uszczelki w aparacie kliszowym i kaseta okazały się nie dość szczelne po wyjęciu zasuwy. Dla ułatwienia podajemy, iż wymiar gwintu (gniazda obiektynj lustrzanki małoobrazkowej Praktica Fx3 (taką autor przystosował dii współpracy z kamerą mieszkową 9x12 z obiektywem Tessar 1:41 i podwójnym wyciągiem) = M 42x1. Podobny gwint mają kamen typu Pentacon, a radzieckie aparaty serii Zenit - M 39 x 1. Dane da innych modeli i typów kamer można znaleźć w katalogach aparatód firmowych. Jeśli lustrzanka ma przycisk migawki na przedniej ściance aparat! migawkę (po zespoleniu kamer) wyzwalamy z pomocą wężyka spustw wego wkręconego w gniazdko przycisku. Połączenie robocze dwu kamer jest proste. Do prowadnic kaseej w aparacie płytowym zakładamy nasz adapter - przerobioną kasetę] Powinna wsuwać się lekko, bez oporu w momencie mijania prza pierścień górnej części ramki zdjęciowej. Z lustrzanki wykr obiektyw, a w jego gniazdo wkręcamy pierścień adaptera, lo lustrzankę tak, aby dokręcona szczelnie znalazła się w pozycji roL (poziomej), zespolona z przystawką mieszkową. Obiektyw ' mieszkowej otwieramy (nastawienie na T w skali migawki lub Wielkość potrzebnej przysłony regulujemy urządzeniem aparatu szkowego, czas naświetlenia — migawką kamery lustrzanej. Ap wymagają solidnego statywu, zapewniającego ich stabilność. Wy' obrazu, ostrość i głębię ostrości ustalamy na matówce lus Śrubę głowicy statywu wkręcamy do gniazda statywowego w mieszkowej.